Laboratoř environmentální mikrobiologie

Výzkumná práce laboratoře environmentální mikrobiologie je zaměřena na studium nejrůznějších aspektů aktivity mikroorganizmů a jejich interakce s prostředím. Výzkumné projekty se věnují vyhledávání, charakterizaci, popisu a využití bakteriálních taxonů s vysokým potenciálem degradovat environmentální polutanty. K identifikaci degradačních bakterií jsou využívány jak klasické kultivační metody, tak i chemotaxonomické a molekulárně biologické metody. Jednou s moderních metod uplatňovaných laboratoří pro přímou identifikaci bakterií je hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Technika je využívána pro identifikaci bakterií z environmentálního prostředí, ale i humánně patogenních, produkčních kmenů potravinářského průmyslu a probiotických bakterií a mj. přispělo i k popisu dvou nových druhů Pseudomonas moraviensis a Pseudomonas vranovensis. Vedle této metody jsou pro stanovení diverzity mikroorganizmů v prostředí používány i fingerprintové metody jako DGGE. Teoretické poznatky jsou využívány při spolupráci s firmami provádějícími dekontaminace a především s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro charakterizaci provozních kmenů pivovarských kvasinek.

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Fidrich

Kontakt

Kamenice 5/A25, Brno 625 00

 

Biomania 2019
Dny otevřených dveří 2019
Dny otevřených dveří 2019
XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
NAŠE PRACOVIŠTĚ NA ČT24
NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology