XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na konferenci Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty MU a FN u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními spolupořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně.

Konference je určena především pro začínající autory, kteří zde mají možnost přednést své příspěvky na témata mikrobiologie v klinických a epidemiologických souvislostech, novinky z vědeckého výzkumu nebo na téma narůstajícího fenoménu bakteriální rezistence. Letošní ročník proběhne v termínu 6. – 7. června 2019 v Kongresovém centru Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno.

Veškeré informace o XXVIII. Tomáškových dnech mladých mikrobiologů a možnost přihlásit se na konferenci bude možno na internetových stránkách www.med.muni.cz/tomdny. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, akce bude hodnocena i v rámci Společnosti mikrobiologických laborantů a u Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví.

Těšíme se s Vámi na viděnou!

Odborný garant:
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno

 

Biomania 2019
Dny otevřených dveří 2019
Dny otevřených dveří 2019
XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
NAŠE PRACOVIŠTĚ NA ČT24
NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology