Vítejte na výukovém a informačním portálu Ústavu experimentální biologie!

Tento portál je určen především studentům bakalářských, magisterských i doktorských oborů studia, které jsou garantovány Ústavem experimentální biologie (ÚEB). Důležité informace o vyučovaných předmětech zde však naleznou i studenti dalších programů a oborů Přírodovědecké fakulty i studenti z ostatních fakult Masarykovy univerzity. Stejně tak může sloužit jako vodítko zájemcům o studium oborů studijního programu „Experimentální biologie“ na naší fakultě.

Jednotlivá pracoviště ÚEB v současné době zajišťují výuku ve 3 oborech bakalářského studia, 3 oborech navazujícího magisterského studia a 6 oborech doktorského studia. Pro tyto obory, stejně tak i pro další obory a studijní programy zajišťují pracovníci ÚEB cca 300 různých přednášek, seminářů a cvičení. Protože jde o poměrně vysoký počet různých kurzů, je hlavním cílem tohoto portálu prezentovat jejich celkovou nabídku i vzájemné návaznosti jednotlivých předmětů.

Skupiny tematicky příbuzných předmětů označujeme jako moduly. Každý student, který se chce během svého studia profilovat v konkrétní oblasti experimentální biologie, si může za pomoci modulární struktury vybírat v odpovídajícím sledu takové volitelné předměty, které mu poskytnou ucelené specializované vzdělání ve zvolené oblasti.

Tato modulární struktura studia experimentální biologie je označována akronymem MOSSEB. Její vznik byl podpořen projektem OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0429. Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost ESF a MŠMT.

Aktuálně

  • 24. 7. 2014 Nové kurzy v nabídce ÚEB Pro zájemce o oblast virologie nabízíme dva nové kurzy – Structural Virology a Patogeneze virových nákaz. Kurzy budou poprvé vyučovány v podzimním semestru 2014.
  • 5. 3. 2014 Program doktorského semináře ÚEB Aktualizovaný program Doktorského semináře ÚEB pro období jaro 2014 si můžete stáhnout zde.
  • 9. 12. 2013 Program doktorského semináře ÚEB Aktualizovaný program Doktorského semináře ÚEB pro období podzim 2013 si můžete stáhnout zde.
  • 9. 4. 2013 Program doktorského semináře ÚEB Aktualizovaný program Doktorského semináře ÚEB II pro období jaro 2013 si můžete stáhnout zde.
  • 14. 3. 2013 Disertační workshop 2013 22. 3. 2013 se v Univerzitním kampusu Bohunice bude konat Disertační workshop, jehož cílem je umožnit setkání zájemců o DSP s jejich potenciálními školiteli a usnadnit tak vzájemný kontakt v případě zájmu o konkrétní téma. Registrace probíhá do 18. 3. (do 12 h). Více informací zde.
Copyright © 2010, Ústav experimentální biologie