Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Studujte u nás!

Rádi bychom vás informovali o možnostech studia na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů (OFIŽ).

V současné době je možné k nám podat přihlášku do bakalářského studia:
studijní program Experimentální a molekulární biologie - SPECIALIZACE:

EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ A IMUNOLOGIE.

Výuku této specializace zajišťuje Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, které se zabývá různými výzkumnými tématy jako jsou: mezibuněčná komunikace, kmenové buňky, srovnávací imunologie (např. imunita včel), plasticita a heterogenita nádorů, neuroetologie a řada dalších.

CO SE U NÁS NAUČÍTE? NA JAKÉM VÝZKUMU SE PŘI STUDIU MŮŽETE PODÍLET? JAKÉ BUDETE MÍT UPLATNĚNÍ?

Odpovědi na tyto otázky najdete v této brožuře:
http://www.sci.muni.cz/ofiz/wp-content/uploads/2019/01/OFIZ_2019.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na doc. Martina Váchu: vacha@sci.muni.cz.

Těšíme se na vás!

 

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.