Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.