Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Studentská soutěž 2019 vyhlášena

Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia, do které je možné až do 31. 10. 2019 přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy.

Veškeré informace a podmínky soutěže jsou uvedeny pod odkazem:
http://www.academia.cz/studentska-soutez
.

Na webu jsou uvedeny také informace o zpracování osobních údajů v rámci Studentské soutěže:
http://www.academia.cz/studentska-soutez-ochrana-osobnich-udaju.

 

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.