Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Program doktorského semináře - podzim 2019

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2019


6.9. 2019, 9:30 hod, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie živočichů
Mgr. Kateřina Štefková
Molekulární mechanismy vzniku a regulace hematopoetických buněk
školitel: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
garant: prof. V. Bryja


6.9 2019, 11:00 hod, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie živočichů
Ing. Mgr. Přemysl Bartoš
Analýza společných mechanismů magnetorecepce a molekulárních hodin hmyzu.
školitel: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
garant: prof. V. Bryja


27.9. 2019, 11:30 hod, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika
Ing. Martin Kučírek
Funkce chromozomálních proteinů HMGB1 a HMGB2 v biologii telomer
školitel: RNDr. Michal Štros, DrSc.
garant: prof. J. Doškař


3.10. 2019, 14:00 hod, A17/432
přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Senescence listu jako proces závislý na dostupnosti záření: Analýza endogenních
regulujících faktorů
garant: prof. M. Barták


18.10. 2019, 10:30 hod, A11/306

přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
Mechanismy smrti nádorových buněk - nové možnosti v léčbě
Garant: prof. J. Vondráček


25.10. 2019, 10:00 hod, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika
Mgr. Alena Svobodová Kovaříková
Epigenetické procesy během reparace DNA
školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
garant: prof. J. Šmarda


1.11. 2019, 10:00 hod, A11/306
přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
Control mechanisms of chromosome segregation at the onset of mammalian development
MVDr. Martin Anger, Ph.D.
garant: prof. V. Bryja


15.11. 2019, 10:00 hod, A11/306

obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika
Mgr. Martin Hořák
Objasnění funkce proteinu DSTL1 v mitochondriálním energetickém metabolismu in vitro
a u srdečního selhání
školitelka: doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
garant: prof. J. Šmarda


22.11.2019 10:00 hod, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika
Mgr. Markéta Wayhelová
Analýza patogenních genetických variant u dětí s mentálními retardacemi pomocí metod
komparativní genomové hybridizace na mikročipech (array-CGH) a sekvenování "nové
generace" (NGS)
školitel: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
garant: prof. J. Doškař


29.11. 2019, 10:00 hod, A11/306
obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika
Mgr. Jan Bobek
Molekulární interakce při formování a remodelaci alveolární kosti
školitelka: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
garant: prof. J. Šmarda


6.12. 2019, 10:00 hod, A11/306
přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení
Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
Střevní sulfát redukující bakterie a jejich souvislost s vývojem kolitidy
garant: prof. J. Damborský

 

Aktualizováno: 30.10.2019 18:09

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.