Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Dotace TAČR GAMA 2 na ověření výsledků s aplikačním potenciálem

Centrum pro transfer technologií (CTT MU) vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení Dílčích projektů Proof of Concept. Jedná se o první výzvu v rámci navazujícího programu TA ČR GAMA 2.

CTT vyhlašuje Výzvu č. 012020 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU - Proof of Concept.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6-24 měsíců.

Maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 800 000 Kč. Minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč. Sběr žádostí 4. 12. 2019 - 10. 1. 2020.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Půstová (pustova@ctt.muni.cz).

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.