Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Finanční a organizační podpora vědcům při realizaci setkání s partnery

Tým pro transfer technologií i v roce 2018 poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání (workskhop, kulatý stůl, přednáška) pro/s aplikačními partnery/partnery fakulty. Dle Vašich konkrétních přání a potřeb zajistíme organizační záležitosti, vytipování a zvaní účastníků i např. občerstvení.
Kontakt: helanej@sci.muni.cz, 721 660 406 (Dr. Nejezchlebová, TT manažerka PřF).
Rádi pro Vás setkání připravíme!

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.