Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Program doktorského semináře jaro 2018

Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro jarní semestr 2018

2.3. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Pavel Mikel
Příprava externí kontroly pro detekční systémy založené na reverzně transkripční real-time PCR
školitel: Mgr. Petr Králík, Ph.D.
garant – prof. J. Doškař


2.3. 2018, UKB, A11/305, 13:00 hod
přednáška zahraničního hosta
Dr. Andrei Chagin, Karolinska Institutet, Švédsko
Mechanisms of skeletal growth: from stem tetrapods to stem cell niches
garant – doc. V. Bryja


16.3. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Jana Suchánková
Mechanismy oprav DNA studované metodami pokročilé konfokální mikroskopie
školitel: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
garant – prof. J.Šmarda


23.3. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
přednáška zahraničního hosta
prof. Philip White, Velká Británie
A botanical journey through the periodic table
garant – doc. V. Gloser


6.4. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Obecná a molekulární genetika
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá
Antropogenetický výzkum slovanské populace ze Znojma-Hradiště
školitel: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
garant – doc. P. Kuglík


20.4. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Tereza Kučírková
Mechanismus protinádorového působení wedelolaktonu
školitel: Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
garant – prof. J. Doškař


27.4. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Fyziologie živočichů
Katerzina Radaskiewitz
A new options in cardiomyogenic differentiation of pluripotent stem cells.
školitel: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
garant – doc. M. Vácha


11.5. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Veronika Lišková
Protein engineering for analysis of structure-function relationships of enzymes
školitel: doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.
garant – prof. J. Šmarda


25.5. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Fyziologie
živočichů
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Non-canonical Wnt signalling as a therapeutic target
garant – prof. A. Kozubík


30.5. 2018, UKB, A11/306, 10:00 hod
Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
Antarktida - kontinent bohatý na mikroorganizmy
garant – prof. J. Doškař


22.6. 2018, UKB, A11/306, 12:00 hod
obhajoba doktorské disertační práce v oboru Molekulární a buněčná biologie
Mgr. Dana Fialová
Faktory ovlivňující predispozice ke vzniku zubního kazu u slovanské populace na území Velké
Moravy
školitel: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
garant – prof. J. Šmarda

 

Aktualizováno: 16.5.2018 11:37

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.