Ústav experimentální biologie http://www.sci.muni.cz/UEB/ cs Dotace TAČR GAMA 2 na ověření výsledků s aplikačním potenciálem http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=126/ Centrum pro transfer technologií (CTT MU) vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení Dílčích projektů Proof of Concept. Jedná se o první výzvu v rámci navazujícího programu TA ČR GAMA 2. CTT vyhlašuje Výzvu č. 012020 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU - Proof of Concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6-24 měsíců. Maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 800 000 Kč. Minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč. Sběr žádostí 4. 12. 2019 - 10. 1. 2020. Kontaktní osoba: Mgr. Hana Půstová ( pustova@ctt.muni.cz ). Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT Mon, 09 Dec 2019 07:10:00 GMT Workshop "Zdraví a imunita včel II." http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=125/ Zveme Vás srdečně na workshop, který se bude věnovat tématu zdraví a imunity včely medonosné. Akci, která volně navazuje na loňský workshop, organizujeme na základě ohlasů účastníků z minulého roku. Kdy? 14. 1. 2020 od 10 hodin Kde? Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích (pavilon A11, místnost 306) S kým? Doc. Pavel Hyršl a kolegové Registrace do 7. 1. na mailu helanej@sci.muni.cz   Mon, 02 Dec 2019 09:49:00 GMT Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj? http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=124/ Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj? Vážení kolegové a studenti, srdečně Vás zveme na přednášku o úskalích mezidruhového křížení organismů (rostlin), která proběhne 4. 2. 2020 od 10:00 v posluchárně 305, pavilon A11 UKB. Přednáší Dr. David Kopecký (AV ČR). Akce je zdarma vč. drobného občerstvení. Prosíme o registraci do 28. 1. 2020 na mailu: helanej@sci.muni.cz   Mon, 25 Nov 2019 06:09:00 GMT Pozvánka na "TT day 2019" 6. 11. 2019 http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=123/ Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme na TT day 2019, který se koná 6.11.2019 od 15:00 v prostorách IBA, Poštovská 3, Brno. Těšit se můžete na zajímavé workshopy, ukázku služeb i neformální setkání s týmem CTT a IBA. Více informací naleznete zde: https://www.ctt.muni.cz/aktualne/pozvanky/tt-day-2019   Thu, 24 Oct 2019 11:20:00 GMT Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=122/ Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině: Odkaz na YouTube.   Tue, 15 Oct 2019 07:55:00 GMT Píše se o nás! http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=121/ Internetový portál newscientist.com informoval o výsledcích výzkumu docenta Martina Váchy, který zkoumá vliv radiofrekvenčních vln na biologické hodiny hmyzu. Více se dozvíte v článku: odkaz   Thu, 19 Sep 2019 09:34:00 GMT Program doktorského semináře - podzim 2019 http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=120/ Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2019 6.9. 2019, 9:30 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie živočichů Mgr. Kateřina Štefková Molekulární mechanismy vzniku a regulace hematopoetických buněk školitel: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. garant: prof. V. Bryja 6.9 2019, 11:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie živočichů Ing. Mgr. Přemysl Bartoš Analýza společných mechanismů magnetorecepce a molekulárních hodin hmyzu. školitel: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. garant: prof. V. Bryja 27.9. 2019, 11:30 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Ing. Martin Kučírek Funkce chromozomálních proteinů HMGB1 a HMGB2 v biologii telomer školitel: RNDr. Michal Štros, DrSc. garant: prof. J. Doškař 3.10. 2019, 14:00 hod, A17/432 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Martina Špundová, Ph.D. Senescence listu jako proces závislý na dostupnosti záření: Analýza endogenních regulujících faktorů garant: prof. M. Barták 18.10. 2019, 10:30 hod, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. Mechanismy smrti nádorových buněk - nové možnosti v léčbě Garant: prof. J. Vondráček 25.10. 2019, 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Alena Svobodová Kovaříková Epigenetické procesy během reparace DNA školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 1.11. 2019, 10:00 hod, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení Control mechanisms of chromosome segregation at the onset of mammalian development MVDr. Martin Anger, Ph.D. garant: prof. V. Bryja 15.11. 2019, 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Martin Hořák Objasnění funkce proteinu DSTL1 v mitochondriálním energetickém metabolismu in vitro a u srdečního selhání školitelka: doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 22.11.2019 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Markéta Wayhelová Analýza patogenních genetických variant u dětí s mentálními retardacemi pomocí metod komparativní genomové hybridizace na mikročipech (array-CGH) a sekvenování "nové generace" (NGS) školitel: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. garant: prof. J. Doškař 29.11. 2019, 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Jan Bobek Molekulární interakce při formování a remodelaci alveolární kosti školitelka: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 6.12. 2019, 10:00 hod, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D. Střevní sulfát redukující bakterie a jejich souvislost s vývojem kolitidy garant: prof. J. Damborský   Aktualizováno: 30.10.2019 18:09 Tue, 10 Sep 2019 12:51:00 GMT Studentská soutěž 2019 vyhlášena http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=119/ Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia, do které je možné až do 31. 10. 2019 přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy. Veškeré informace a podmínky soutěže jsou uvedeny pod odkazem: http://www.academia.cz/studentska-soutez . Na webu jsou uvedeny také informace o zpracování osobních údajů v rámci Studentské soutěže: http://www.academia.cz/studentska-soutez-ochrana-osobnich-udaju .   Tue, 25 Jun 2019 13:21:00 GMT