Ústav experimentální biologie http://www.sci.muni.cz/UEB/ cs Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=122/ Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině: Odkaz na YouTube.   Tue, 15 Oct 2019 07:55:00 GMT Píše se o nás! http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=121/ Internetový portál newscientist.com informoval o výsledcích výzkumu docenta Martina Váchy, který zkoumá vliv radiofrekvenčních vln na biologické hodiny hmyzu. Více se dozvíte v článku: odkaz   Thu, 19 Sep 2019 09:34:00 GMT Program doktorského semináře - podzim 2019 http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=120/ Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2019 6.9. 2019, 9:30 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie živočichů Mgr. Kateřina Štefková Molekulární mechanismy vzniku a regulace hematopoetických buněk školitel: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. garant: prof. V. Bryja 6.9 2019, 11:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Fyziologie živočichů Ing. Mgr. Přemysl Bartoš Analýza společných mechanismů magnetorecepce a molekulárních hodin hmyzu. školitel: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. garant: prof. V. Bryja 27.9. 2019, 11:30 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Ing. Martin Kučírek Funkce chromozomálních proteinů HMGB1 a HMGB2 v biologii telomer školitel: RNDr. Michal Štros, DrSc. garant: prof. J. Doškař 3.10. 2019, 14:00 hod, A17/432 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Martina Špundová, Ph.D. Senescence listu jako proces závislý na dostupnosti záření: Analýza endogenních regulujících faktorů garant: prof. M. Barták 18.10. 2019, 10:30 hod, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. Mechanismy smrti nádorových buněk - nové možnosti v léčbě Garant: prof. J. Vondráček 25.10. 2019, 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Alena Svobodová Kovaříková Epigenetické procesy během reparace DNA školitelka: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda 1.11. 2019, 10:00 hod, A11/306 přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení Control mechanisms of chromosome segregation at the onset of mammalian development MVDr. Martin Anger, Ph.D. garant: prof. V. Bryja 22.11.2019 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Markéta Wayhelová Analýza patogenních genetických variant u dětí s mentálními retardacemi pomocí metod komparativní genomové hybridizace na mikročipech (array-CGH) a sekvenování "nové generace" (NGS) školitel: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. garant: prof. J. Doškař 29.11. 2019, 10:00 hod, A11/306 obhajoba doktorské disertační práce v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika Mgr. Jan Bobek Molekulární interakce při formování a remodelaci alveolární kosti školitelka: prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. garant: prof. J. Šmarda   Aktualizováno: 14.10.2019 7:42 Tue, 10 Sep 2019 12:51:00 GMT Studentská soutěž 2019 vyhlášena http://www1.sci.muni.cz/ueb/aktuality/?id=119/ Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia, do které je možné až do 31. 10. 2019 přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy. Veškeré informace a podmínky soutěže jsou uvedeny pod odkazem: http://www.academia.cz/studentska-soutez . Na webu jsou uvedeny také informace o zpracování osobních údajů v rámci Studentské soutěže: http://www.academia.cz/studentska-soutez-ochrana-osobnich-udaju .   Tue, 25 Jun 2019 13:21:00 GMT