Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o bakalářské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 1.11.2019

Bakalářská práce

Text práce jsem vypracoval/a podle pravidel a zodpovídám za jeho jazykovou správnost.

 • odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě (nikoliv kroužkové), nejlépe ve tvrdých deskách
 • povolený jazyk práce je pouze čeština (slovenský nebo anglický jazyk jen výjimečně na základě žádosti přes IS)
 • datum odevzdání: ÚEB  6. 1. 2020

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně
  doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  Ing. Martin Krsek, CSc.
  RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – Oddělení lékařské genetiky FN Brno

 • Předměty zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoby: 18. 6. 2019 od 8:30 h, A13/332, UKB
  • Státní zkouška: 21. 6. 2019, od 8:30 h, A11/306, UKB

 • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317, u přepážek zvoňte na 5591):
  • pondělí 6.5.2019 9:00-11:00 nebo 13-14:30
  • úterý 7.5.2019 9:00-11:00
  • čtvrtek 9.5.2019 9:00-11:00 nebo 14-15:30
  • pátek 10.5.2019 9:00-11:00 nebo 13:00-14:00
 • Zařazení studenti:
  Bíbrová, Ehlová, Hrabincová, Kohlová, Kopčilová, Koždoňová, Koželková, Krondráf, Kulíšková, Loubalová, Nosková, Pernická, Sedláková, Smolková, Sourada, Streďanská, Václavová, Vojtková
 • Molekulární biologie a genetika

  • Složení komisí:
   doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. – předseda
   RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D
   RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

   doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.- předsedkyně
   doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
   RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
   doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

   Rozpis obhajob ZDE.

  • Předměty zkoušky: Obecná genetika, Molekulární biologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Obhajoby:
    11. 6. 2019 od 9:00, A13/332, UKB-komise doc.Řepkové
    11. 6. 2019 od 9:00, A25/209, UKB-komise doc.Pantůčka
   • Státní zkouška:
    19. 6. 2019 od 8:30h, A11/132, UKB
  • Zařazení studenti:
   Al Kirbiová, Bartejs, Bilíková, Bílková, Červinka, Dolanská, Dolečková, Ďurišová, Dvořáková, Gábrišová, Hanzlová, Havelková, Holá, Holubcová, Horňáková, Hradil, Janás, Jaroš, Jelínek, Jurásková, Kapolková, Kočanová, Kodýtek,  Kohoutková, Kramářová, Krupová, Kryštofová, Macková, Maník, Melichařík, Mikulová Adéla, Mikulová Antónia, Mironova, Mosejová, Neuwirthová, Opravil, Orlíčková, Provázková, Ryšavá, Sandanusová, Sedlářová, Schifferová, Slánská, Sukarová, Szeibeczederová, Vysloužil, Zlámalová, Žaludová

  • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
   • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317, u přepážek zvoňte na 5591):
   • pondělí 6.5.2019 9:00-11:00 nebo 13-14:30
   • úterý 7.5.2019 9:00-11:00
   • čtvrtek 9.5.2019 9:00-11:00 nebo 14-15:30
   • pátek 10.5.2019 9:00-11:00 nebo 13:00-14:00
 • Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

  • Složení komise:
   doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně
   RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. - VOŠ Jaselská
   RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU
   Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
   Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
   Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Biologická antropologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Obhajoby: 17. 6. 2019 od 8:00 h, UKB A36/347
   • Státní zkouška:
    19 .6. 2019, 10.30h písemka Obecná biologie  A11/114 písemka Biologická antropologie 14:00, A11/305
  • Zařazení studenti: 
   Sheardová, Šotek, Štěrbová, Vondráková
 • Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

  • Složení komise:
   prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda
   doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
   RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
   prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
   doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
   Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
   Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
   Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.
   RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.
   prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – MENDELU
   doc. Mgr. Otmar Urban, PhD. – AV ČR

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie rostlin
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Obhajoba: 20. 6. 2019 8.00 h UKB A13/332
   • Státní zkouška: 19. 6. 2019
   • Písemka Obecná biologie 10.30h A11/114
   • Písemka Základy exp. biologie rostlin 14.00h A11/335
  • Zařazení studenti: 
   Butula, Dybová, Horká, Pokorná, Šmeringai, Zunt
  • Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Složení komise:
   doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - předseda
   Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
   doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
   RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
   Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
   prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
   doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
   doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
   doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
   RNDr. Milan Číž, Ph.D.
   Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Okruhy otázek
  • Obhajoba: 12 .6. 2019  v 8.30 h, UKB A36/212
   Státní zkouška:
   19. 6. 2019, 10.30h Obecná biologie A11/114, UKB
   19. 6. 2019 12:00h, Základy EBŽI  A11/132, UKB
  • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
   dr. Helena Nejezchlebová  (UKB, pavilon A36, 1. patro, místnost č.108)
  • Zařazení studenti: 
   Bubelínyová, Fialková, Gintar, Halíková, Král, Navrátilová, Petráš, Šmídová, Šmýkalová


  • Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

  • Složení komise:
   doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - předseda
   doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
   doc. Ivo Rudolf, Ph.D.
   Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
   doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
   Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy mikrobiologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2019:
   • Státní zkouška: 19. 6. 2019
   • Písemka Obecná biologie  10.30h A11/114
   • Písemka Základy mikrobiologie  14.00h A11/114
   • Obhajoby: 11. 6. 2019, posluchárna A25/339, od 9 hodin
  • BP a DP, opatřené razítkem ze studijníjo odd. odevzdávejte Ing. Jiřině Kučerové, Ph.D., pavilon A25, 3. patro:
   Úterý 10-11h
   Středa 10-12h
   v jiných časech po předchozí domluvě.

  • Zařazení studenti:
   Bábíková, Belvončíková, Brodíková, Bujdoš, Cejnar, Dvořák, Hýžová, Knapová, Kučerová, Kuchta, Mašek, Růžičková, Smažák, Strnadová, Ušák

  • Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

  • Složení komise:
   Předseda
   Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
   Členové:
   doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
   doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
   doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Obecná ekotoxikologie a základy chemie životního prostředí
  • Další informace
  • Termíny 2019:
  • Státní zkouška:
  • Obhajoby:
  • Zařazení studenti: Aktuálně

24. 10. 2019

Pozvánka na "TT day 2019" 6. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na TT day 2019, který se koná 6.11.2019 od 15:00... více

15. 10. 2019

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině:

Odkaz... více

19. 9. 2019

Píše se o nás!

Internetový portál newscientist.com informoval o výsledcích výzkumu docenta Martina Váchy, který zkoumá vliv... více

10. 9. 2019

Program doktorského semináře - podzim 2019

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2019


6.9.... více

25. 6. 2019

Studentská soutěž 2019 vyhlášena

Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia, do které je možné až do 31.... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.