Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o bakalářské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 16.1.2020

Bakalářská práce

Text práce jsem vypracoval/a podle pravidel a zodpovídám za jeho jazykovou správnost.

 • odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě (nikoliv kroužkové), nejlépe ve tvrdých deskách
 • povolený jazyk práce je pouze čeština (slovenský nebo anglický jazyk jen výjimečně na základě žádosti přes IS)
 • datum odevzdání: ÚEB  6. 1. 2020

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně
  doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  Ing. Martin Krsek, CSc.
  RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – Oddělení lékařské genetiky FN Brno

 • Předměty zkoušky: Lékařská biologie, Genetika a molekulární biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2020:
  • Obhajoby:
  • Státní zkouška:

 • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317, u přepážek zvoňte na 5591):
 • Zařazení studenti:

 • Molekulární biologie a genetika

  • Složení komisí:
   doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. – předseda
   RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.- předsedkyně
   doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.


  • Předměty zkoušky: Obecná genetika, Molekulární biologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2020:
   • Obhajoby:
    6.2.2020 od 12:30 hod, A25/209
   • Státní zkouška:
    6.2.2020 od 10:00 hod. písemná část, A25/209

  • Zařazení studenti:
   Hanzlová, Sedlářová, Sukarová, Žaludová

  • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
   • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317, u přepážek zvoňte na 5591):
 • Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

  • Složení komise:
   doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně
   RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
   PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. - VOŠ Jaselská
   RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU
   Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
   Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
   Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Biologická antropologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2020:
   • Obhajoby:
   • Státní zkouška:

  • Zařazení studenti: 
 • Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

  • Složení komise:
   prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda
   doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
   RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
   prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
   doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
   Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
   Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
   Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.
   RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.
   prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – MENDELU
   doc. Mgr. Otmar Urban, PhD. – AV ČR

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie rostlin
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2020:
   • Obhajoba:
   • Státní zkouška:
   • Písemka Obecná biologie
   • Písemka Základy exp. biologie rostlin
  • Zařazení studenti: 
  • Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Složení komise:
   doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - předseda
   Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
   doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
   RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
   Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
   prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
   doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
   doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
   doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
   RNDr. Milan Číž, Ph.D.
   Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy experimentální biologie živočichů a imunologie
  • Okruhy otázek
  • Obhajoba:
   Státní zkouška:


  • Místo odevzdání BP opatřené razítkem:
   dr. Helena Nejezchlebová  (UKB, pavilon A36, 1. patro, místnost č.108)
  • Zařazení studenti:   • Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

  • Složení komise:
   doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - předseda
   doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
   doc. Ivo Rudolf, Ph.D.
   Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
   doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
   Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Základy mikrobiologie
  • Okruhy otázek
  • Termíny 2020:
   • Státní zkouška:
   • Písemka Obecná biologie 
   • Písemka Základy mikrobiologie 
   • Obhajoby:
  • BP a DP, opatřené razítkem ze studijníjo odd. odevzdávejte Ing. Jiřině Kučerové, Ph.D., pavilon A25, 3. patro:
   Úterý 10-11h
   Středa 10-12h
   v jiných časech po předchozí domluvě.

  • Zařazení studenti:


  • Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

  • Složení komise:
   Předseda
   Prof. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
   Členové:
   doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
   doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
   doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

  • Předměty zkoušky: Obecná biologie, Obecná ekotoxikologie a základy chemie životního prostředí
  • Další informace
  • Termíny 2020:
  • Státní zkouška:
  • Obhajoby:
  • Zařazení studenti: Aktuálně

9. 12. 2019

Dotace TAČR GAMA 2 na ověření výsledků s aplikačním potenciálem

Centrum pro transfer technologií (CTT MU) vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení... více

2. 12. 2019

Workshop "Zdraví a imunita včel II."

Zveme Vás srdečně na workshop, který se bude věnovat tématu zdraví a imunity včely medonosné. Akci, která volně... více

25. 11. 2019

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Vážení kolegové a studenti, srdečně... více

24. 10. 2019

Pozvánka na "TT day 2019" 6. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na TT day 2019, který se koná 6.11.2019 od 15:00... více

15. 10. 2019

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině:

Odkaz... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.