Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Informace o magisterské státní závěrečné zkoušce

Aktualizováno: 23.5.2019 v 14:33

Diplomová práce

Text práce jsem vypracoval/a podle pravidel a zodpovídám za jeho jazykovou správnost.

 • odevzdává se ve dvou výtiscích v pevné vazbě (nikoliv kroužkové), ve tvrdých deskách
 • standardní jazyk práce je český nebo anglický jazyk (slovenský jazyk jen výjimečně na základě žádosti přes IS).
 • datum odevzdání: ÚEB 10. 5. 2019 (razítko na studijním nejpozději do 12:00), RECETOX x. y. 2019

Obajoby a státní závěrečná zkouška

Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách:

 • Složení komise:

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D. – alternující předseda
doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Šmardová, Ph.D.
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – OLG FN Brno, externí člen komise

Předměty zkoušky: Lékařská genetika a molekulární biologie člověka a Molekulární diagnostika v klinické praxi

 • Termíny 2019:
 • Obhajoby: 24. 6. 2019 a 25. 6. 2019
 • Rozpis obhajob:
 • Státní zkouška: 26. 6. 2019 a 27. 6. 2019
 • Zařazení studenti:
  Bíly, Bouchalíková, Čech, Hrivňáková, Jedličková, Juráková, Kramářová, Kubíčková, Lukáčová, Najamy, Niesnerová, Okruhlicová, Poláčková, Policarová, Richterová, Říhová, Smejkalová, Uhlířová, Veselá, Zejdová

 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
 • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317, u přepážek zvoňte na 5591):
 • pondělí 6.5.2019 9:00-11:00 nebo 13-14:30
 • úterý 7.5.2019 9:00-11:00
 • čtvrtek 9.5.2019 9:00-11:00 nebo 14-15:30
 • pátek 10.5.2019 9:00-11:00 nebo 13:00-14:00

Molekulární biologie a genetika

 • Složení komise:
  Prof. RNDr. Jiří DOŠKAŘ, CSc. – předseda
  doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.- alternující předseda
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.- alternující předsedkyně
  prof. RNDr, Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda
  doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
  prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
  prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – VFU Brno
  prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR Brno

  Předměty zkoušky: Genové inženýrství a genomika, Molekulární a buněčná biologie, Speciální genetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoby:
   5. 6. 2019 v 9:00 h, UKB A25/209 + UKBA13/332, 6. 6. 2019 v 9.00 h, UKB A13/332
   + UKB A25/209
  • Státní zkouška:
   12. 6. 2019 od 9:00h, UKB A25/209, UKB A13/332, společný sraz před A13/332 v 8:45
   13. 6. 2019  od 9.00h UKB A13/332, UKB A25/209, společný sraz před A13/332 v 8:45
  • Rozpis obhajob ZDE.
  • Zařazení studenti:
   Baloghová, Bohálová, Břenková, Dikunová, Dohnálková, Fedorová, Friedlová, Gahurová, Gybeľ, Hejda, Hennel, Horáková, Chmúrčiaková, Kořená, Krátká, Lavický, Libichová, Lukjanov, Macková, Maturová, Nohejl, Ondrišová, Orsághová, Pešová, Plucarová, Šumberová, Tvrzníková, Vymazal, Závacká, Zíková

 • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
  • dr. Lízal (UKB, pavilon A13, 3. patro, místnost č. 317, u přepážek zvoňte na 5591):
  • pondělí 6.5.2019 9:00-11:00 nebo 13-14:30
  • úterý 7.5.2019 9:00-11:00
  • čtvrtek 9.5.2019 9:00-11:00 nebo 14-15:30
  • pátek 10.5.2019 9:00-11:00 nebo 13:00-14:00

Speciální biologie, směr Antropobiologie a antropogenetika

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - předsedkyně 
  prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
  RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
  Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
  doc. RNDr, Petr Kuglík, CSc.

  Předměty zkoušky: Molekulární biologie a genetika, Speciální antropobiologie, Antropogenetika
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoba: 11. 6. 2019 8.00 h  A36/347
  • Státní zkouška: 20. 6. 2019  8.00h  A36/347
  • Zařazení studenti:
   Brusová, Poláčková, Rusinko, Vaculík
  • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
   • Hana Kulová (UKB A36, místnost 345)

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie rostlin

 • Složení komise:
  prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - předseda
  doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
  RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
  doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
  Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
  Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
  RNDr. Štěpán Zezulka, Ph. D.
  prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
  doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D., - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • Předměty zkoušky: Fyziologie rostlin, Anatomie a embryologie rostlin, Fyziologická ekologie rostlin
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Státní zkouška a obhajoba: 21. 6. 2019 8.00 – 14.00 h, UKB A11/333
 • Zařazení studenti: 
  Krabičková, Tomšej

  Speciální biologie, směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
  doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.– předseda
  RNDr. Milan Číž, Ph.D.
  doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  Mgr. Karel Souček, Ph.D.
  doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
  Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
  doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
  Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
  Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

  Předměty zkoušky: Srovnávací fyziologie živočichů, Fyziologie buněčných systémů, Imunologie
 • Okruhy otázek
   • Termíny 2019:
   • Obhajoby: 13. 6. 2019, začátek od 8.30 h, UKB A36/212
   • Státní zkouška:  26. 6. 2019 od 8.30 h, UKB A36/2012
   • Místo odevzdání DP opatřené razítkem:
    dr. Helena Nejezchlebová  (UKB, pavilon A36, 1. patro, místnost č.108)
 • Zařazení studenti:
  Beckerová, Gregorová, Lefnerová, Michalíková, Olbertová, Woloszczuková

  Speciální biologie, směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

 • Složení komise:
  doc. RNDr. Monika Vítězová, Ph.D. - předseda
  prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  doc .Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
  RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
  Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
  RNDr, Jana Prodělalová, Ph.D.
  Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Mikrobiologie, Virologie, Molekulární a buněčná biologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
  • Obhajoby: 10. 6. 2019, posluchárna A25/209 UKB
  • Státní zkouška: 14. 6. 2019,  A25/209 UKB
 • BP a DP, opatřené razítkem ze studijníjo odd. odevzdávejte Ing. Jiřině Kučerové, Ph.D., pavilon A25, 3. patro:
  Úterý 10-11h
  Středa 10-12h
  v jiných časech po předchozí domluvě.
 • Zařazení studenti: 
  Bezděková, Čukanová, Čvapková, Dufková, Konečná, Kotrsová, Koublová, Leščanová, Novotný, Pirková, Šopíková, Vontrobová

  Speciální biologie, směr Ekotoxikologie

 • Složení komise:
  prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. – RECETOX PřF MU Brno
  doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
  prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

 • Předměty zkoušky: Chemie životního prostředí, Ekotoxikologie
 • Okruhy otázek
 • Termíny 2019:
 • Obhajoba: 10. 6. 2019 od 9:00h UKB seminární místnost A29/4. patro
 • Státní zkouška: 27. 6. 2019 od 9:00 hod., seminární místnost A29/4. patro
 • Zařazení studenti: 
  Cimr, Trojan


Aktuálně

25. 6. 2019

Studentská soutěž 2019 vyhlášena

Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia, do které je možné až do 31.... více

7. 6. 2019

Aleš Vlk a Matej Kliman (Alevia) školí na MU!

Srdečně Vás zveme na školení pro zaměstnance MU, které proběhne 12. 9. 2019 od 10:00 v posluchárně 306, pavilon... více

14. 5. 2019

Den fascinace rostlinami

Rostliny jsou stále častěji vystavené nedostatku vody. Přijďte se podívat, co jim pomáhá přežít a jak jsou... více

8. 4. 2019

Pozvánka na workshop Klíště - střípky a zajímavosti

Srdečně zveme všechny zájemce z řad odborníků i široké veřejnosti na workshop Klíště - střípky... více

28. 3. 2019

The Biomania Student Scientific Meeting on Biotechnology and Biomedicine 2019

Milí mladí přátelé přírodních věd,
spolek Biomania působící na Přírodovědecké fakultě Masarykovy... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.