Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Publikace

Přehled publikací autorů z ÚEB v databázi MU

Elektronické výukové publikace na ELPORTÁLE MU


Praktikum z obecné genetiky
Autoři: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Praktikum z obecné genetiky uvádí studentům uceleně na jednom místě veškeré potřebné studijní materiály, které jsou potřeba pro úspěšné zvládnutí předmětu Bi3061 Praktikum z obecné genetiky. Součástí skript jsou pdf verze prezentací, podpůrné studijní animace, odkazy na zajímavé studijní materiály na internetu, procvičovací odpovědníky a odkazováno je také do skript s procvičovacími genetickými příklady s řešením.

Zaměření a zpracování bakalářské práce (2. vydání)
Autoři: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Cílem e-publikace Zaměření a zpracování bakalářské práce je uvést studující do základů vědecké komunikace, které lze uplatnit při vyhledávání odborných informací v biologii a psaní odborných textů s důrazem zejména na sepsání kvalitní bakalářské práce a to jak po obsahové, tak i formální stránce. Obsahem je především teoretický souhrn rad a doporučení doplněný také přehledem nejčastějších chyb. Výukový materiál se využívá v předmětu Zaměření a zpracování bakalářské práce (Bi2401).

Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady
Autoři: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; RNDr. Jana Řepková, CSc.

Publikace Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady obsahuje vybrané příklady z genetiky, které slouží k procvičení probíraného učiva v rámci předmětu Praktikum z obecné genetiky (Bi3061). Tato elektronická interaktivní skripta umožňují studentům jednoduchou a zábavnou formou ověřit si správnost svých řešení.

Fly-net
Autoři: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.; Mgr. Marek Stehlík

Pomůcka Fly-net seznamuje interaktivní formou se základy genetiky na pozadí historických objevů T. H. Morgana. Ten se svými spolupracovníky zavedl do genetiky modelový objekt Drosophila melanogaster. Studenti předmětu Obecná genetika (Bi3060) mohou virtuálně křížit různé mutantní drozofily a zopakovat si tak základní principy mendelovské genetiky.

Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií
Autoři: RNDr. Danuška Horáková, CSc; doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.; Mgr. Monika Szostková, Ph.D.

Učební text Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií je tvořen popisem metod a postupů, které lze považovat za esenciální při studiu fyziologie mikroorganismů. Některé úlohy mohou být snadno využity v oblasti biochemie a molekulární biologie, tedy v oborech, které běžně využívají k získání nových poznatků jednoduché a rychle rostoucí mikroorganismy. Navržené postupy navazují na přednášku Fyziologie bakterií (Bi7030c) a prohlubují technické dovednosti získané v praktiku z obecné mikrobiologie.

Bioremediace
Autoři: RNDr. Danuška Horáková, CSc.

Učební text Bioremediace shrnuje nejdůležitější poznatky o možnostech a úskalích biologického rozkladu látek kontaminujících životních prostředí. Zdůrazňuje rozdíly mezi spontánním a řízeným rozkladem polutantů, nebezpečí šíření kontaminace v různém prostředí a nebezpečí vzniku efektu tzv. chemické časované bomby. Text je doplněn přehledem nejpoužívanějších sanačních technologií.Skriptum je určeno zejména k modernizaci výuky předmětu Bioremediace (Bi0290), ale může podat solidní informace i široké odborné a laické veřejnosti zabývající se problematikou možnosti ozdravných procesů v kontaminovaných lokalitách.

Evoluční genomika
Autoři: RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., RNDr. Roman Hobza, PhD.

Dílo Evoluční genomika se vztahuje ke vzniku života, světu molekul RNA, vzniku genetického kódu a prvním genomům, struktuře a evoluci genomů a genů, evoluci pohlavního rozmnožování. Jsou zde zmíněna vybraná díla k této problematice: Vznik života, Relikty světa RNA, Evoluce genomu, Evoluce genu, Dynamika genomu, Evoluce pohlavního rozmnožování, RNAi. Dílo je použito v předmětu Evoluční genomika (Bi8350).

Miniatlas mikroorganismů
Autoři: Mgr. Ludmila Tvrzová, Dr. et al.

Miniatlas mikroorganismů (HTML) je názorná interaktivní pomůcka využívaná ve výuce mikrobiologie (v předmětech Bi4090, Bi4090c, Bi5710, Bi5710c, Bi2050, Bi2050c, Bi7330, Bi7340). Jedná se o přehled vybraných významných zástupců prokaryotických mikroorganismů (bakterií) a eukaryotických mikroorganismů (kvasinek a mikroskopických vláknitých hub) zahrnující mikrofotografickou a makrofotografickou obrazovou dokumentaci.

Interaktivní manuály pro použití databází
Vyučující: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Typ projektu: interaktivní flashová animace

Aktuálně

15. 10. 2019

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině:

Odkaz... více

19. 9. 2019

Píše se o nás!

Internetový portál newscientist.com informoval o výsledcích výzkumu docenta Martina Váchy, který zkoumá vliv... více

10. 9. 2019

Program doktorského semináře - podzim 2019

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2019


6.9.... více

25. 6. 2019

Studentská soutěž 2019 vyhlášena

Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia, do které je možné až do 31.... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.