International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" 2019

Ve dnech 19. a 20. září 2019 proběhne již 15. ročník tradiční mezinárodní studentské konference v anglickém jazyce Modern Analytical Chemistry. Konference se uskuteční v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bližší informace najdete zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2019

Ve dnech 6. - 7. února 2019 se uskutečnil další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, ve kterém náš student Lukáš Hekerle získal za práci Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování Zvláštní cenu poroty. Srdečně gratulujeme. Bližší informace najdete zde.

Úspěch v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

Srdečně gratulujeme Mgr. Adamu Pruškovi za 2. místo v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Adam získal ocenění v kategorii diplomových prací za práci s názvem Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI, kterou obhajoval v roce 2017. Přejeme mnoho dalších úspěchů.

Vybrané konference OSCHE 2019

Odborná skupina chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické přináší pozvánky na konference pro rok 2018. Přehled akcí najdete zde.

Aktualizované okruhy SZZ

Aktualizované okruhy témat ke státním závěrečným zkouškám najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...Main menu 2

EU Copyright | Page