GEOCHEM

 • HLAVNI STRANKA

 • VEREJNA CAST

 • NEVEREJNA CAST


 • "GEOCHEM" - projekt zpracovavany v ramci programu podpory VaV MPO CR

  Plny nazev projektu:


  Vyzkum prirodnich geochemickych a remediacnich procesu a jejich vyuziti pro sanace po tezbe nerostu

  Evidencni cislo projektu:

  FTA/066

  OBECNE CILE PROJEKTU:

 • Na zaklade dosavadniho vyvoje prostredi na modelovych lokalitach odvodit spolehlive cesty odhadu dlouhodobeho vyvoje chemickeho slozeni dulnich vod po uzavreni a zatopeni dolu.
 • Identifikovat vzajemnou vazbu sezonich variaci a vykyvu ve slozeni dulnich vod a zmeny vnejsich podminek (srazky, teplota, koncentrace CO2 v atmosfere atd.).
 • Spolehlive kvantitativne hodnotit vliv vypousteni (upravovanych) dulnich vod na vody povrchovych vodoteci a jejich dnovych sedimentu.
 • Na zaklade znalosti prubehu procesu vyvinout a realizovat pocitacovy matematicky simulacni model pro hodnoceni variant sanacnich postupu pro likvidaci ekologickych zatezi kontaminace povrchovych a podzemnich vod jako v dusledku dulni cinnosti.
 • Vyhodnotit existujici pripady samovolnych bioremediacnich procesu a navrhnout technologicky zpusob jejich vyuziti v prirodni a klimatickych podminkach CR.
 • Provedeni pilotniho overeni biochemicke remediacni technologie na vybrane lokalite v CR, ktera je dotcena tezbou nerostnych surovin