RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.


English version

E-mail: hyrsl@sci.muni.cz

Pracuji jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Dokončil jsem postgraduální studium, konkrétně obor Imunologie, se zaměřením na imunologii hmyzu na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, kde působím i nadále. V praxi to znamená, že se zabývám pokusy s různými živočichy, zejména je to hmyz - zavíječ voskový (Galleria mellonella), bourec morušový (Bombyx mori) a octomilka (Drosophila melanogaster). Autoreferát k mé dizertační práci (a tím i více informací o mé experimentální činnosti) je k nahlédnutí zde. Stále častěji se také věnuji entomopatogenním hlístovkám a jejich vlivu na imunitu hmyzího hostitele a jejich možnému využití v biologickém boji s hmyzími škůdci. Tento výzkum byl napojen na celoevropský progam COST 850.

Odebrané vzorky zpracovávám v laboratoři. Kromě toho se samozřejmě podílím i na výuce a publikuji vědecké články a příspěvky na mezinárodních konferencích. Spolupracuji zejména s Biofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i., s Laboratoří patofyziologie volných radikálů. Ale nejenom vědou živ je člověk, a proto velmi rád vyrážím do přírody, v létě na kolo a v zimě na lyže.

K mým největším zálibám patří entomologie - hlavně zástupci řádu Lepidoptera, Coleoptera a Phasmatodea.

Zde je k nahlédnutí něco málo z mé sbírky hmyzu - 1, 2, 3, 4.

Něco málo ze života bource morušového Bombyx mori L.:

Chov zavíječe voskového (Galleria mellonella L.):

Pokud si stále neumíte představit entomopatogenní hlístovky, tak tady jsou (konkrétně Heterorhabditis bacteriophora) ...

A jejich symbiotické bakterie Photorhabdus luminescens:


Moje domovská stránka na Přírodovědecké fakultě

Tato stránka byla naposledy upravována 2.12. 2010.


Přeji Vám hezký den .....

A přijďte zas...