Vítáme vás na stránkách pracoviště LABIFEL - Laboratoří biofyzikální chemie a elektrochemie. Účelem těchto stránek je seznámit Vás nejen s vědecko-výzkumnou činností skupiny, s technickým vybavením pracoviště a personálním obsazením, ale i s možnostmi studia fyzikální a biofyzikální chemie na Masarykově univerzitě. Na stránkách dále najdete důležité aktuality, informace o konferencích či vědeckých setkáních, pozvánky na přednášky, semináře a významné konference, naše publikace a studijní materiály.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé biofyzikální chemie a elektrochemie,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na konferenci XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists,  která se konala dne 14. 6. 2019 v prostorách Masarykovy univerzity v univerzitním kampusu v Brně - Bohunicích.

Děkujeme všem plenárním přednášejícím za jejich velmi přínosné přednášky.

Fotografie z akce jsou ke shlédnutí zde.

Zároveň děkujeme všem mladým soutěžícím, kteří se účastnili soutěžních sekcí, ať už Sekce mladých či Sekce plakátových sdělení a všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Blahopřejeme Mgr. Jakubovi Věžníkovi k získání Ceny Emila Palečka.

Přejeme vám všem mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

                                                                                                                      Za organizátory: Libuše Trnková

 

Zveme srdečně všechny zájemce na přednášku prof. Richarda G. Comptona (Oxford University, UK) s názvem: „ Electrochemical Nano-Impacts: New Insights into Nanoparticles“, která se uskuteční dne 15. 4. 2019 v 11:00 hod. v posluchárně A11/335 v univerzitním kampusu v Brně – Bohunicích.

Abstrakt k přednášce je dostupný zde

 

 

Vážení přátelé,

při příležitosti oslavy 100. výročí založení Masarykovy univerzity bychom Vás rádi pozvali na XIX. Pracovní setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků (XIX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists). Akce se bude konat dne 14. 6. 2019 v prostorách Masarykovy univerzity v univerzitním kampusu v Brně - Bohunicích (budova A11, místnost 205). Nad letošním ročníkem konference převezme záštitu rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D. a děkan Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity, doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph. D. Hlavní náplní konference bude aplikace biofyzikální chemie a elektrochemie v biologických systémech. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference bude i letos rozdělena do přednáškové části, posterové sekce a sekce mladých, kde mohou studenti v rámci soutěže prezentovat svoje výsledky. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny i finanční odměna. Hlavním sponzorem akce bude firma Metrohm Česká republika, na knižních odměnách se bude podílet Česká společnost chemická.

 

Workshop bude zahrnovat 4 tématické celky:

1. Fyzikální elektrochemie a molekulární elektrochemie

2. Biofyzikální chemie a bioelektrochemie

3. Nanomateriály pro elektroanalýzu a elektroanalýza pro nanomateriály

4. Sekce studentů Mgr. a PhD. studia

 

Přislíbené plenární přednášky (Plenary lectures)

1.    Jiří Ludvík: Polarography in Contemporary Molecular Electrochemistry

2.    Radek Marek: Supramolecular puzzles: Host-guest complexes in metallodrug research

 

Podrobnější informace naleznete zde.

Za organizační tým se na viděnou těší Libuše Trnková a Iveta Třísková

 

Deadline ukončena 31. 5. 2019!!!!!!

 

Sborník konference je dostupný zde

 

 

Vážení přátelé biofyzikální chemie a elektrochemie,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na konferenci XVIII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists a XII. Summer School of Electrochemistry, které se konaly ve dnech 12. 9. - 14. 9. 2018 v prostorách Masarykovy univerzity v univerzitním kampusu v Brně - Bohunicích.

Děkujeme všem plenárním přednášejícím za jejich velmi přínosné přednášky.

Fotografie z akce jsou ke shlédnutí zde.

Zároveň děkujeme všem mladým soutěžícím, kteří se účastnili soutěžních sekcí, ať už Sekce mladých či Sekce plakátových sdělení a všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Přejeme vám všem mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

                                                                                                                      Za organizátory: Libuše Trnková

 

Dne 14. 2. 2018 se v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze konal Seminář Metrohm - Moderní elektroanalytické metody. Součástí semináře bylo i předávání cen firmy Metrohm. Cenu Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie získala prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

K získanému ocenění srdečně blahopřejeme!

Fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde.

 

 Vážení přátelé fyzikální chemie a elektrochemie,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na konferencích XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists a XI. Summer School of Electrochemistry, které se konaly ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Masarykovy univerzity v UKB Brno - Bohunice.

Děkujeme všem plenárním přednášejícím. Velký dík patří i těm, kteří ochotně přispěli svojí přednáškou, aby uctili památku zesnulých doc. Pavla Kubáčka a Dr. Michaela Heyrovského.

Děkujeme též všem mladým soutěžícím v Sekci mladých i plakátové sekci a k jejich vítězství jim srdečně blahopřejeme.

Přejeme vám mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

                                                                                Za organizátory: Libuše Trnková

 

                                                                  Vážení přátelé fyzikální chemie a elektrochemie,              

 rádi bychom vám touto cestou poděkovali za účast na konferenci XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists a X. Summer School of Electrochemistry, které se konaly ve dnech 6. 6. 2016 - 9. 6. 2016 v prostorách univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Zároveň děkujeme všem mladým soutěžícím, ať už v Sekci mladých či v Posterové sekci a k jejich vítězství jim blahopřejeme!

Přejeme vám mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

Za organizátory: Libuše Trnková 

 

 

 

Vážení a milí kolegové,

rádi bychom vám tímto poděkovali za účast na konferenci XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists a IX. Summer Electrochemical School, která se konala ve dnech 26. - 28. 5. 2015 v prostorách UKB v Brně. Fotografie z této akce naleznete zde.

Přejeme vám mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

Za organizátory: Libuše Trnková  

 

                   
 

      

 

Vážení a milí kolegové,

děkujeme Vám za účast na konferenci XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a VIII. Letní elektrochemická škola, které se uskutečnili ve dnech 3 - 5. června 2014 v prostorách UKB v Brně.

 

Doufáme, že se Vám konference líbila a že Vám přinesla spoustu nových nápadů a podnětů pro Vaši další práci. Účastníkům bychom chtěli touto cestou poděkovat za účast, za aktivní vystoupení a zapojení se do této akce. 

Přejeme Vám mnoho dalších úspěchů ve vědeckém bádání a mnoho dalších šťastných okamžiků jak v profesním, tak osobním životě.

                                      Za organizátory: Libuše Trnková, René Kizek a Jaromír Hubálek

Sborník ke stažení zde

Laboratorní úlohy LEŠ ke stažení zde                                                         


Děkujeme Vám za účast na XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, které se uskutečnilo ve dnech 29. - 30. 5. 2013. Podrobné informace naleznete zde.

Motto: "Imagination is more important than knowledge." Albert Einstein

 

 Mějte se hezky a ať se Vám daří Libuše Trnková a René Kizek